Quy định đảo bảo thu nhập của chương trình

Để đơn giản hóa việc đảm bảo thu nhập, hiện tại khóa học sẽ đảm bảo bằng một mốc đơn giản là số tiền bạn kiếm được sẽ gấp đôi số tiền bạn bỏ ra để mua khóa học.
Để đảm bảo bạn có việc để làm, chúng ta sẽ có 3 nguồn việc:
– Việc bạn tự kiếm được
– Việc mình nhận về giao cho bạn
– Việc các bạn học viên cũ trong nhóm nhận về giao cho bạn (Mình có trả tiền cho các bạn này để họ giao job cho bạn)

Thời gian: tùy thuộc vào thời gian bạn dành ra cho những việc này, học viên nhanh nhất là 1 tháng rưỡi sau khi tốt nghiệp, còn dài nhất thì không giới hạn.

Chat Zalo
Gọi ngay